Home USG
USG
Badanie USG

Ultrasonografia w medycynie została wykorzystana po raz pierwszy w późnych latach 60–tych, a w medycynie weterynaryjnej w badaniu ginekologicznym na obecność ciąży na początku lat 70 – tych. Wykorzystuje ona tzw. zjawisko piezoelektryczne jako źródło do wywoływania fal ultradźwiękowych. Kryształ piezoelektryczny poddany działaniu pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości wytwarza fale ultradźwiękowe,. Właśnie, dlatego jest on źródłem emitującym fale ultrasonograficzne jak i ich przetwornikiem. W medycynie stosuje się fale o częstotliwości od 1 do 20 MHz. Wykorzystuje się efekt odbijania fal ultrasonograficznych od granicy tkanek o różnej oporności akustycznej. Ta odbita fala powraca do sondy, gdzie zostaje odczytana, a następnie przetworzona i ukazana na ekranie monitora.


Od 1992 roku ultrasonografie wykorzystywana jest w ortopedii koni początkowo w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób ścięgien – przede wszystkim zginaczy palców i mięśnia międzykostnego, ale badanie to z powodzeniem nadaje się do obrazowania wszystkich struktur miękkich w układzie ruchu, o ile położone są na tyle powierzchownie, aby fala ultrasonograficzna mogła do nich dotrzeć, a więc ścięgien, więzadeł, mięśni, a nawet obszarów wewnątrzstawowych.
W ginekologii badanie przez prostnicę służy do obserwacji narządów układu rozrodczego i stwierdzania ciąży.
Badanie to wykorzystywane jest również do obrazowania struktur jamy brzusznej i może być pomocne przy diagnozowania przyczyny bólów kolkowych, niestety ze względu na dużą objętość jamy brzusznej i niewielką przenikalność fal do 15-20 cm ma ona ograniczone zastosowanie i może pełnić jedynie  zadanie pomocnicze w stosunku do badania rektalnego.
W ortopedii badanie to służy do zobrazowania wewnętrznej budowy ścięgien i innych struktur oraz wykrycia znajdujących się w nich nieprawidłowości, a przed wszystkim ich zapaleń. Zmiany zapalne w ścięgnie uwidaczniają się obniżeniem echogeniczności z poszerzeniem przestrzeni między włóknami kolagenowymi. Dzięki użyciu podkładki dystansującej można dokładniej ocenić również skórę i podskórze (obrzęki).