Home Badanie kupno-sprzedaż
Badanie kupno-sprzedaż
Przeprowadzenie badania konia w trakcie jego zakupu zabezpiecza z jednej strony kupującego przed rozczarowaniem złym, czasem wykluczającym z użytkowania, stanem zdrowia konia, a z drugiej strony sprzedającego przed roszczeniami z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wysokie ceny osiągane przez zwierzęta użytkowane sportowo, duże aspiracje i oczekiwania kupującego względem wybieranego zwierzęcia sprawiają, iż badanie kupno-sprzedaż staje się niezbędnym elementem decyzji o zakupie danego konia.
Badanie to obejmuje skrócony wywiad o historii zdrowotnej konia, następnie badanie w spoczynku – postawy, stanu kopyt, budowy, ewentualnych jej nieprawidłowości.
W kolejnym etapie bada się bezpośrednio palcami, a także za pomocą czułek i młoteczka tkliwość i bolesność ważnych z punktu widzenia przyszłych obciążeń punktów, tzn. kopyt, ścięgien, mięśni, szyi i grzbietu, a także przeprowadza tzw. próby manipulacyjne pozwalające na wykluczenie bolesności stawów.

Badanie w ruchu obejmuje przeprowadzanie konia stępem, a przede wszystkim kłusem, na różnych rodzajach nawierzchni: miękkiej oraz twardej, prosto i po kole w obie strony, co pozwala na obserwację pod kątem kulawizn, które mogą pojawiać się w różnych momentach, co pozwala niekiedy na wstępne podejrzenie chorób określonych struktur: np. ścięgien przy kulawiznach zaostrzonych na podłożu miękkim, czy trzeszczek kopytowych przy kulawiźnie po kole na twardej nawierzchni.
Próby zginania pozwalają na wykrycie kulawizn nie manifestujących się jeszcze w zwykłym ruchu, a dającym o sobie znać w przypadku zwiększonego obciążenia chorych struktur jakim jest ich napięcie i nacisk związane ze zginaniem kończyny przez określony czas.
Ważnym punktem z perspektywy długotrwałego użytkowania koni jest wykonanie zdjęć rentgenowskich, co pozwala na wykrycie zmian w obrębie tkanek twardych (kości), a także pośrednio stawów, bez względu czy dają one o sobie znać w momencie badania, czy nie. Zmiany w obrębie aparatu ruchu, istotne z punktu widzenia użytkowania konia, są w pewnym zakresie typowe i możliwe do sklasyfikowania, dając możliwość rokowania co do przyszłego rozwoju problemów z nimi związanych. Ściśle określone jest także w których obszarów i w jakich projekcjach powinny być takie zdjęcia wykonane.

Dodatkowo w trakcie badania przeprowadza się osłuchiwanie serca w spoczynku i w ruchu, badanie oczu, w celu stwierdzenia zmian sugerujących problemy z narządem wzroku, oglądanie żył, których stan może sugerować podawanie leków przed badaniem, a także przeprowadzenie badania bronchskopowego w celu wykluczenia dychawicy świszczącej.

Obecnie możliwe jest przeprowadzenie badania antydopingowego aby wykluczyć podanie leków mających wpływ na wynik przeprowadzonego badania aczkolwiek ze względu na wysoki koszt i kontrowersyjność badania – konieczność nakłucia żyły i pobrania krwi, w praktyce przeprowadza się je dość rzadko, w uzasadnionych przypadkach lub u bardzo cennych zwierząt.