Home Kolki Rozpoznawanie kolki
Rozpoznawanie kolki
Wachlarz objawów pojawiających się w przypadku kolek jest bardzo szeroki, zależny od miejsca schorzenia, jego nasilenia, a przede wszystkim od stopnia bolesności towarzyszącej chorobie. Ból w przypadku kolek powodowany jest nadmiernym skurczem (kolki spastyczne), rozciąganiem ściany jelita (przeładowania lub wzdęcia), albo niedokrwieniem (skręty, wgłębienia bądź uwięźnięcia). Są to najgroźniejsze kolki, ponieważ w wyniku zaciśnięcia naczyń krezkowych i niemożności odżywienia jelit w krótkim czasie dochodzi do martwicy niedokrwionego obszaru, co w przypadku braku interwencji chirurgicznej zawsze doprowadza do śmierci konia.

  W łagodnych przypadkach problemy z pracą jelit mogą manifestować się jedynie mniejszym lub brakiem zainteresowania jedzeniem, zmniejszoną reakcja na otoczenie – „posmutnieniem”, ewentualnie nerwowym poruszaniem ogonem, przyjmowaniem stałej, wyprostowanej pozycji ciała, oglądaniem się na boki, poceniem, przyspieszeniem oddechów.

Przy większej intensywności bólu konie kładą się i wstają naprzemiennie, poruszają niespokojnie, grzebią, kopią w brzuch nogami. Przy ekstremalnie silnym bólu zwierzęta gwałtownie się przewracają, tarzają stwarzając zagrożenie dla siebie i osób w ich otoczeniu.

Niekiedy konie przyjmują określone charakterystyczne postawy np. rozciągają się jak "koń na biegunach", przysiadają na przednich lub tylnych kończynach leżą na grzbiecie. Często oddają niewielkie ilości moczu lub przyjmują postawę jak do oddawania moczu czy kału, ale ich nie oddają.

Zawsze niepokoić powinno zmniejszenie bądź brak oddawania kału przez konia! 

Objawy mogą być niezmienne przez dłuższy okres czasu, mogą ulegać nasileniu i zmieniać się ich charakter – w przypadku kolejnych następstw, mogą też następować nawrotowo. Dlatego, nawet po ustąpieniu objawów niezbędna jest dłuższa obserwacja zwierzęcia i wdrożenie działań profilaktycznych  np. diety, odstawienia od pracy, spacery w ręku. Nagłe ustąpienie silnych objawów bólowych jest bardzo złym prognostykiem może świadczyć np. o pęknięciu żołądka lub jelita ślepego.