Home Choroby źrebiąt
CHOROBY ŹREBIĄT
Poród to newralgiczny moment w rozwoju źrebięcia, w którym cały organizm musi przystosować się do przejścia z życia wewnątrzmacicznego do życia poza organizmem matki.

W tym momencie rozpoczyna się oddychanie, następują zmiany w układzie krążenia. Rozpoczyna pracę przewód pokarmowy, pełną funkcję podejmują wątroba i nerki. Uruchomienie termoregulacji pozwala na utrzymanie stałej temperatury ciała.

Konie, jako należące do zagniazdowników, wkrótce po porodzie są w stanie wstać i swobodnie się poruszać. Właściwy przebieg porodu i dobry stan źrebięcia po porodzie mają zasadnicze znaczenie, a wszelkie nieprawidłowości w tym okresie mogą mieć tragiczne konsekwencje dla życia zwierzęcia. Istotne na tym etapie jest także szybkie pobranie siary od matki. Jest ona jedynym źródłem odporności, nie pobranie jej w pierwszych godzinach życia skutkuje śmiercią zwierzęcia niezdolnego do obrony przed drobnoustrojami. Po upływie 16 godzin przeciwciała nie przedostają się już przez barierę jelitową, ich źródłem może być tylko surowica podawana dożylnie.

 

 

Choroby ujawniające się bezpośrednio po porodzie (do 24 h):

 

 • Zamartwica noworodków
 • Zachłystowe zapalenie płuc
 • Wady wrodzone i urazy porodowe
 • Zatrzymanie smółki
 • Zakażenia wewnątrzmaciczne i porodowe oraz wynikające z nich wczesne postaci biegunek, chorób dróg oddechowych i kulawki
 • Przetrwały moczownik
 • Przepuklina pępkowa
 • Zakażenia pępka
 • Zespół zaburzonej adaptacji

 

Choroby występujące w późniejszym okresie:

 

 • Biegunki
 • Zakażenia dróg oddechowych
 • Późniejsze postaci kulawki
 • Pokarmowa dystrofia mięśni

 

 

 

…więcej